ΑΡΧΗΓΟΣ

Υλοποιεί το Πρόγραμμα και δίνει το συνολικό παλμό. Έχει τη συνολική ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή του Προγράμματος και για οτιδήποτε σχετικό με την εμπειρία των παιδιών στο βουνό. Χαρακτηριστικά του αρχηγού μας είναι η αγάπη του για τα παιδιά και ο σεβασμός για τα στελέχη του.

ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ

Φροντίζει για την καλή λειτουργία των Ομάδων και για όλα τα παιδιά. Ο Βοηθός Αρχηγού δίνει το στίγμα και τον ρυθμό της Ομάδας, και όλα αυτά τα επιτυγχάνει φροντίζοντας τα παιδιά και τα στελέχη του.

ΙΑΤΡΟΣ

Φροντίζει για την υγεία των παιδιών. Βρίσκεται συνέχεια στο Ξενοδοχείο και φροντίζει τα παιδιά σε περίπτωση ατυχήματος ή αδιαθεσίας. Διαμένει σε ξεχωριστό chalet-«Ιατρείο» όπου παρέχονται οι πρώτες βοήθειες.

Ο Γιατρός σε επείγουσες καταστάσεις και εφόσον δεν χρειάζεται ειδικό νοσοκομειακό όχημα μεταφέρει τον ασθενή στο κοντινότερο νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας.

Υπεύθυνος για την χορήγηση κάποιου φαρμάκου κατά τη διάρκεια του Προγράμματος είναι ο Γιατρός.

ΟΜΑΔΑΡΧΗΣ

Είναι υπεύθυνος για τα παιδιά του chalet του και φροντίζει για όλες τις ανάγκες και κυρίως για την ασφάλειά τους από την έγερση, μέχρι τον ύπνο τους αργά το βράδυ. Είναι μητέρα και πατέρας, αδερφός/ή και φίλος. Κατευθύνει την ομάδα του, καθοδηγεί, βοηθάει, εμπνέει, προστατεύει αλλά συνάμα είναι και αυστηρός όποτε αυτό απαιτείται. Ξέρει τόσο τις ιδιαιτερότητες και το χαρακτήρα των παιδιών, όσο και τις προτιμήσεις τους στο φαγητό, τη μουσική και τις δραστηριότητες τους.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Οι Υπεύθυνοι των δραστηριοτήτων είναι ειδικά καταρτισμένοι στο αντικείμενό τους, σχεδιάζουν και συντονίζουν τις αντίστοιχες δραστηριότητες.

ΝΑΥΑΓΩΣΩΣΤΗΣ

Είναι ειδικά καταρτισμένος και έχει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Βρίσκεται πάντα στο χώρο της πισίνας κατά την διάρκεια των αθλητικών δραστηριοτήτων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Το Προσωπικό του Ξενοδοχείου και ο Διευθυντής ειδικότερα φροντίζουν για την ευχάριστη διαμονή και κόσμια συμπεριφορά των παιδιών αλλά και του Προσωπικού του Προγράμματος.