1η περίοδος

2η περίοδος

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ*
1η περίοδος
2η περίοδος

* Το κόστος περιλαμβάνει την one-way μετάβαση των παιδιών από την Αθήνα στο Elatos Resort & Health Club.

Η συμμετοχή αφορά ολόκληρη την περίοδο και συμμετοχή μικρότερης διάρκειας δεν είναι δυνατή προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Προγράμματος. Ειδικά για την περίπτωση δύο ή περισσοτέρων συμμετεχόντων της ίδιας οικογενείας (δηλαδή αδελφάκια), δίνεται έκπτωση 10% στην 2η συμμετοχή. Οι προσφορές δεν γίνονται αθροιστικά.

Σε περίπτωση ακύρωσης, για οποιοδήποτε λόγο, ισχύουν τα εξής:

  • Ακύρωση σε λιγότερες από είκοσι μία (21) μέρες πριν από την έναρξη του Προγράμματος-παρακράτηση όλου του ποσού
  • Μη εμφάνιση στο Πρόγραμμα – παρακράτηση όλου του ποσού συμμετοχής.
  • Αν κάποιο παιδί αποχωρήσει για προσωπικούς λόγους, δεν επιστρέφεται το ποσό συμμετοχής ή μέρος αυτού.

H κατάθεση γίνεται στον λογαριασμό:

  • BENEFICIARY NAME: ΕΛΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΕ
  • BANK NAME: Alpha Bank
  • ACCOUNT NUMBER: 253002320000037
  • IBAN: GR6801402530253002320000037
  • SWIFT CODE: CRBAGRAA
  • REF : ονοματεπώνυμο παιδιού