Για να είναι έγκυρη η κράτηση θέσης, πρέπει να:

 • Έχει συμπληρωθεί ηλεκτρονικά η Δήλωση Συμμετοχής
 • να λάβετε σχετική επιβεβαίωση από το Τμήμα Κρατήσεων του Ξενοδοχείου.

 

Για να επιτραπεί η συμμετοχή στο Πρόγραμμα, πρέπει να

 • έχει γίνει εξόφληση της συμμετοχής*
 • σταλούν με email τα παρακάτω δικαιολογητικά πριν από την άφιξη** (μπορείτε να μας τα στείλετε εδώ):
  1. Ιατρική Βεβαίωση από Παιδίατρο που πιστοποιεί ότι το παιδί μπορεί να συμμετέχει στο Πρόγραμμα.
  2. Ιατρική Βεβαίωση από Δερματολόγο που πιστοποιεί ότι το παιδί δεν έχει καμία δερματική πάθηση που να επηρεάζει την συμμετοχή του σε κολυμβητικές δραστηριότητες στην πισίνα του Ξενοδοχείου.
  3. Ιατρικό Ιστορικό (αρχείο pdf) συμπληρωμένο από τον γονέα – κηδεμόνα σε συνεργασία με τον Παιδίατρό σας στο οποίο αναφέρονται ειδικά θέματα που αφορούν στην υγεία του παιδιού (π.χ. αλλεργίες, άλλες παθήσεις κλπ). Οι γονείς – κηδεμόνες υποχρεούνται να ενημερώσουν για τυχόν χρόνια προβλήματα των παιδιών τους. Τα παιδιά αυτά γίνονται δεκτά κατόπιν έγκρισης του Γιατρού του Προγράμματος και ο Υπεύθυνος του Προγράμματος διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχτεί την συμμετοχή τους.
  4. Αντίγραφο του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού (σελίδες εμβολίων).
  5. Στην περίπτωση διαζευγμένων γονέων, απαιτείται να προσκομιστεί Αντίγραφο Απόφασης Επιμέλειας του Δικαστηρίου.
 • προσκομισθούν κατά την προσέλευση στα πούλμαν τα ακόλουθα:
  • Μοριακό Τεστ κορωνοϊού (PCR), το οποίο θα έχει πραγματοποιηθεί 24-48 ώρες πριν την έναρξη του Προγράμματος
  • Συμπληρωματικό Ιατρικό Ιστορικό Covid-19

 

*Το ποσό εξοφλείται αυστηρά το αργότερο είκοσι μία (21) ημέρες πριν από την έναρξη του Προγράμματος.

**Παρακαλούμε να σημειωθεί ότι η μη προσκόμιση των παραπάνω δικαιολο­γη­τι­κών, αφαιρεί το δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

 

 Η κατάθεση προκαταβολής ή η εξόφληση στον τραπεζικό λογαριασμό της «Έλατος Επενδυτική ΕΠΕ» υποδηλώνει ότι ο καταθέτης είναι πλήρως ενημερωμένος για το Πρόγραμμα και αποδέχεται τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής.