Το καθημερινό Πρόγραμμα των παιδιών είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε τα παιδιά να απασχολούνται στις διάφορες δραστηριότητες αλλά να τους μένει και ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση, επικοινωνία κλπ. Να σημειωθεί βέβαια ότι τα παιδιά βρίσκονται πάντα υπό την επίβλεψη του Ομαδάρχη τους ο οποίος ανά πάσα στιγμή ξέρει την ενασχόληση τους και την θέση τους.

ΩΡΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
08:30 Έγερση
9:00 – 9:30 Προαύλιο
9:30 – 10:30 Πρωινό
10:30 – 11:30 Δραστηριότητα 1
12:00 – 13:00 Δραστηριότητα 2
13:30 – 14:30 Μεσημεριανό Γεύμα
14:30 – 16:30 Ελεύθερη Ώρα/ Μεσημεριανή Ανάπαυση
16:30 – 17:30 Δραστηριότητα 3
18:00 – 19:00 Δραστηριότητα 4
19:00 – 20:00 Ελεύθερη Ώρα – Ώρα Επικοινωνίας
20:00 – 20:30 Βραδινό Γεύμα
21:00 – 22:00 Βραδινό Πρόγραμμα Ψυχαγωγίας
22:30 Επιστροφή στα chalets & Κατάκλιση

Σημειώσεις:

  1. Ο Αρχηγός του Προγράμματος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παραπάνω Ημερήσιο Πρόγραμμα, παραδείγματος χάρη σε περίπτωση εκδρομών ή δραστηριοτήτων μεγαλύτερης διάρκειας από την προκαθορισμένη.