Γραφείο Αθηνών

Ηριδανού 3, Αθήνα – 11528

Τηλ. 210 36 24292

(Κα Κοντοπούλου)

Ώρες επικοινωνίας:

9:00 – 17:00

[email protected]
Για τη πρώτη περίοδο έχουν συμπληρωθεί οι συμμετοχές και γράφεστε σε λίστα αναμονής123


Elatos Resort & Health Club

Ίταμος Επταλόφου Φωκίδας – 33057 Παρνασσός

Τηλ. 2234061162

Τηλ. 2234061163

Τηλ. 2234061169

[email protected]