1η περίοδος: 19 – 29/06/19

2η περίοδος: 30/06 – 13/07/19

3η περίοδος: 14 – 27/07/19

*Τελευταία ημέρα εγγραφής, 15 ημέρες πριν την έναρξη της εκάστοτε περιόδου

ΠΕΡΙΟΔΟΣ EARLY BIRD SPECIAL (μέχρι 30/3/2019)
ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 30% ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 30%
1η περίοδος 990€* 300€ 840€* 250€
2η περίοδος 1.290€* 390€ 1.095€* 330€
3η περίοδος 1.290€* 390€ 1.095€* 330€

Το κόστος περιλαμβάβει τη μετάβαση των παιδιών από την Αθήνα στο Elatos Resort & Helath Club.

Η συμμετοχή αφορά ολόκληρη την περίοδο και συμμετοχή μικρότερης διάρκειας δεν είναι δυνατή προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Προγράμματος. Ειδικά για την περίπτωση δύο ή περισσοτέρων συμμετεχόντων της ίδιας οικογενείας (δηλαδή αδελφάκια), δίνεται έκπτωση 10% στην 2η συμμετοχή. Οι προσφορές δεν γίνονται αθροιστικά.

Σε περίπτωση ακύρωσης, για οποιοδήποτε λόγο, ισχύουν τα εξής:

 • Ακύρωση μέχρι και είκοσι μία (21) ημέρες πριν από την έναρξη του Προγράμματος-παρακράτηση της προκαταβολής
 • Ακύρωση σε λιγότερες από είκοσι μία (21) μέρες πριν από την έναρξη του Προγράμματος-παρακράτηση όλου του ποσού
 • Ακύρωση μέχρι ένα (1) μήνα πριν από την έναρξη του Προγράμματος-επιστροφή όλου του ποσού
 • Μη εμφάνιση στο Πρόγραμμα – παρακράτηση όλου του ποσού συμμετοχής.
 • Αν κάποιο παιδί αποχωρήσει για προσωπικούς λόγους, δεν επιστρέφεται το ποσό συμμετοχής ή μέρος αυτού.

H κατάθεση γίνεται στον λογαριασμό:

 • BENEFICIARY NAME: ΕΛΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΕ
 • BANK NAME: Alpha Bank
 • ACCOUNT NUMBER: 253002320000037
 • IBAN: GR6801402530253002320000037
 • SWIFT CODE: CRBAGRAA
 • REF : ονοματεπώνυμο παιδιού