ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 28 ΙΟΥΝΙΟΥ – 11 ΙΟΥΛΙΟΥ2Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 12 ΙΟΥΛΙΟΥ – 25 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ
Ο πατέρας είναι το άτομο που θα επικοινωνήσουμε σε περίπτωση ανάγκης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ
Η μητέρα είναι το άτομο που θα επικοινωνήσουμε σε περίπτωση ανάγκης
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΝΑΙΟΧΙ

ΜητέραΠατέρας

ΝΑΙΟΧΙ

ΝΑΙΟΧΙ

ΝΑΙΟΧΙ

ΝΑΙΟΧΙ

ΝΑΙΟΧΙ


Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό της Ε.Ε. 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), χρειαζόμαστε τη ρητή συγκατάθεσή σας για να μπορούμε να συλλέξουμε, συμπεριλάβουμε και χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας σε κατάλογο δεδομένων που διατηρεί η ΕΛΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, ο οποίος είναι σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή αρχείου. Σκοπός είναι η συλλογή δεδομένων ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τους γονείς/κηδεμόνες για εκδηλώσεις, πληροφοριακό υλικό ή άλλα επείγοντα θέματα. ΔΕΝ θα διαβιβάσουμε, εκχωρήσουμε, πουλήσουμε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαθέσουμε με ή χωρίς αντάλλαγμα τα παραπάνω δεδομένα όπως συμπληρώθηκαν από εσάς, σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας. Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την παρούσα συγκατάθεσή σας. Επιπλέον, δικαιούστε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία τηρεί και επεξεργάζεται η ΕΛΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, να ζητήσετε την επικαιροποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία της ή τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων σας.
Δηλώνω ότι παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου
Δηλώνω ότι συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις συμμετοχής διαβάζοντας εδώ