Γραφείο Αθηνών

Ηριδανού 3, Αθήνα – 11528

Τηλ. 210 36 24292

(Κα Κοντοπούλου)

Ώρες επικοινωνίας:

9:00 – 17:00

info@elatoscamp.gr

- ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ -
Elatos Resort & Health Club

Ίταμος Επταλόφου Φωκίδας – 33057 Παρνασσός

Τηλ. 2234061162

Τηλ. 2234061163

Τηλ. 2234061169

info@elatosresort.gr